Poster en presentatie: Bijeenkomst Wijs met medicijnen

De poster 'Bijeenkomst: Wijs met medicijnen' attendeert oudere medicijngebruikers op de voorlichtingsbijeenkomst in hun regio over veilig medicatiegebruik. De presentatie kunnen apothekers tijdens deze bijeenkomst gebruiken.

De bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid om de medicatieveiligheid van een belangrijke doelgroep te bevorderen. En om ouderen te informeren over wat er allemaal achter de schermen van de apotheek gebeurt wanneer daar een recept binnenkomt.

Voorbeeldposter: Bijeenkomst Wijs met medicijnen

De KNMP kan de gegevens op de poster per voorlichtingsbijeenkomst aanvullen. Download de voorbeeldpresentatie en geef via communicatie@knmp.nl of 070 37 37 129 door welke gegevens de poster moeten. De KNMP verwerkt de informatie en stuurt gratis 2 posters op.

(PDF 3.4 MB)

Download

Voorbeeldpresentatie: Wijs met medicijnen

Deze voorbeeldpresentatie is bedoeld voor tijdens de bijeenkomst. Apothekers kunnen de presentatie gratis downloaden.

(PPTX 7.4 MB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl