Genereer publiciteit met dit template-persbericht over Apotheek.nl

Apothekers kunnen in hun gemeente de lokale pers benaderen met een zelf aan te vullen persbericht over Apotheek.nl. De KNMP biedt het template van het persbericht aan en faciliteert apothekers zo om zichzelf als medicatiespecialist te profileren. Eventueel lokaal gegenereerde publiciteit toont het Nederlands publiek bovendien de waarde van de website Apotheek.nl.

Nike Everaarts, apotheker en coördinator van Apotheek.nl: ‘Apotheek.nl is opnieuw in de running voor de ‘Beste medicijnwebsite van Jaar’ en publiciteit vergroot de kans om de award in de wacht te slepen.’

Template-persbericht Apotheek.nl

Template

(DOCX 13.3 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl