Apotheek.nl

Apotheek.nl (een initiatief van de KNMP) is voor de derde keer op rij verkozen tot de beste medicijnwebsite van Nederland. De KNMP wil de leden met Apotheek.nl een solide ondersteuning aanreiken in hun patiëntenvoorlichting. 'We willen dat meer mensen Apotheek.nl weten te vinden, zodat veilig medicijngebruik nog beter bevorderd kan worden’, aldus Nike Everaarts-de Gruyter, apotheker en coördinator van Apotheek.nl. ‘Apothekers en hun teams kunnen daarom, als ‘ambassadeurs’ van Apotheek.nl, de website actief promoten bij de patiënt. Gebruik hiervoor onderstaande materialen, zoals posters, folders en pennen. Gratis te bestellen'.