Patiënteninformatie

De KNMP ondersteunt apothekers door patiënteninformatie aan te bieden over actuele onderwerpen. Deze folders, posters, flyers en presentaties vergemakkelijken de communicatie met patiënten en het publiek. Apothekers kunnen deze patiënteninformatie gratis downloaden of tegen kostprijs bestellen. KNMP-leden krijgen een korting van 30%.