Patiënteninformatie

De KNMP ondersteunt apothekers door patiënteninformatie aan te bieden over actuele onderwerpen. Veel informatie is te vinden op de publiekswebsite Apotheek.nl. U kunt uw patiënten hierop wijzen. De folders, posters, flyers en presentaties zijn gratis downloaden of tegen kostprijs bestellen. KNMP-leden krijgen een korting van 30%.