Parenteralia VTGM Aanmeldformulier

Gratis proefabonnement Parenteralia VTGM


Hierbij neem ik een gratis proefabonnement op Parenteralia VTGM (Ziekenhuisfarmacie/ Thuiszorg).

Het gebruik van het proefabonnement gaat de volgende werkdag in, voor de termijn van 1 maand.

Het gebruiksrecht is uitdrukkelijk beperkt tot gebruik op de onderstaande locatie en door medewerkers van de onderstaande organisatie.

Uitvoering   Geef aan welke uitvoering voor uw organisatie van toepassing is.

Op de levering van de KNMP Kennisbank zijn de algemene voorwaarden van de KNMP van toepassing. Met het verzenden van dit aanvraagformulier verklaart de inzender namens de bovengenoemde apotheek bekend te zijn met deze voorwaarden en deze te zullen naleven.