Aanvraagformulier gratis proefabonnement Oralia VTGM

Ik wil graag gebruik maken van een gratis proefabonnement op Oralia VTGM.

Wanneer gaat het abonnement in?

Het gebruik van het proefabonnement gaat in binnen 3 werkdagen, voor de termijn van één maand. Het gebruiksrecht is uitdrukkelijk beperkt tot gebruik op de onderstaande locatie en door medewerkers van de onderstaande organisatie.

Op de levering van de KNMP Kennisbank zijn de algemene voorwaarden van de KNMP van toepassing. Met het verzenden van dit aanvraagformulier verklaart de inzender namens de bovengenoemde apotheek bekend te zijn met deze voorwaarden en deze te zullen naleven.