LNA-onderzoeksvoorschriften in de KNMP Kennisbank

In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald. Ze worden aangeboden via de KNMP Kennisbank.

De LNA-onderzoeksvoorschriften kunnen worden geraadpleegd door het RAL en (ziekenhuis)apotheeklaboratoria die zelfstandig analytisch onderzoek doen aan apotheekbereidingen en openbare en ziekenhuisapotheken die de analyse van hun FNA-preparaten willen nagaan.
Voor controle op andere kwaliteitseisen verwijst het voorschrift meestal naar de Europese Farmacopee.

Actualiseren van de LNA-onderzoeksvoorschriften

Wanneer de samenstelling van een FNA-preparaat wijzigt, wordt zo nodig ook het onderzoeksvoorschrift herzien. De voorschriften wijzigen ook als de praktijk daartoe aanleiding geeft. Bij een nieuw FNA-voorschrift wordt ook een nieuw onderzoeksvoorschrift ontwikkeld.

Prijzen

Uw pakket Tarieven
Zakelijke Contributie (ZC)
U kunt de LNA-onderzoeksvoorschriften in de KNMP Kennisbank raadplegen als u de Bestanden Bereiding afneemt.
Pakket Z(+) De LNA-onderzoeksvoorschriften zijn onderdeel van Pakket Z(+).
Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

U kunt de LNA-onderzoeksvoorschriften alleen gecombineerd afnemen met een aantal productzorgbestanden via het Combinatiepakket Productzorg en Bereiding voor € 2199,-. U betaalt € 688,- voor toegang tot de KNMP Kennisbank.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl