Grondstoffen in de KNMP Kennisbank

Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen. Kennis van deze eigenschappen kan van nut zijn bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek, en is daarom opgenomen onder het thema 'Bereiding'.

Het bestand Grondstoffen werd oorspronkelijk opgezet als achtergrondinformatie bij Oralia VTGM, maar om de verzamelde gegevens breder toepasbaar te maken is de aanwezige informatie als afzonderlijk bestand beschikbaar gemaakt.

Inhoud Grondstoffen

In het bestand Grondstoffen is algemene informatie te vinden over de organoleptische eigenschappen, het molecuulgewicht, en (indien beschikbaar) een aantal specifieke stofeigenschappen zoals de oplosbaarheid, pKa, partitiecoëfficient, chiraliteit, watergehalte, smeltpunt etc. Daarnaast wordt, waar beschikbaar, informatie gegeven over bewaring en stabiliteit, onverenigbaarheden en biofarmaceutische eigenschappen. Informatie over bewaring en bewaartermijnen van grondstoffen is te vinden in de LNA-procedures Bereiding, grondstoffen.

Opbouw

De grondstofdocumenten vermelden de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen. Achtereenvolgens worden de organoleptische eigenschappen genoemd, het molecuulgewicht, en waar beschikbaar worden specifieke stofeigenschappen vermeld zoals oplosbaarheid, pKa, partitiecoëfficient, chiraliteit, watergehalte, smeltpunt etc. Daarnaast wordt, waar beschikbaar, informatie gegeven over bewaring en stabiliteit, onverenigbaarheden en biofarmaceutische eigenschappen.

Bronnen

Als bronnen voor de grondstofinformatie zijn gebruikt: De Europese Farmacopee en het Duitse Kommentar zum Europäischen Arzneibuch, Hagers Enzyklopädie, Analytical Profiles of Drug Substances (Florey) en Clarke's Analysis of Drugs and Poisons. Daarnaast zijn voor de stabiliteitsgegevens de website Stabilis, Trissel's Handbook of Injectable Drugs en Connors Chemical Stability of Pharmaceuticals gebruikt.

Toegang en prijzen

Uw pakket Tarieven
Zakelijke Contributie (ZC)
De Basismodule in Zakelijke Contributie geeft geen toegang tot het bestand 'Grondstoffen' op de KNMP Kennisbank.
Zakelijke Contributie (ZC) met bereidingsmodule Uw pakket geeft toegang tot de KNMP Kennisbank en het bestand 'Grondstoffen' in de KNMP Kennisbank.
Pakket Z(+) Uw pakket geeft toegang tot de KNMP Kennisbank en het bestand ‘Grondstoffen' in de KNMP Kennisbank.
Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

U kunt het bestand 'Grondstoffen' alleen gecombineerd afnemen met een aantal productzorgbestanden via het Combinatiepakket Productzorg en Bereiding voor € 2199,-. U betaalt € 688,- voor toegang tot de KNMP Kennisbank.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl