Module Productzorg en bereiding in de KNMP Kennisbank

De Module Productzorg en bereiding is bedoeld voor niet-apotheken of apotheken die geen contributie betalen aan de KNMP. Deze module bestaat uit 6 bestanden, waaronder het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA), de LNA-procedures Bereiding, Grondstoffen en Dermatica op recept. De bestanden kunnen alleen als combinatie in deze module worden afgenomen.

FNA

Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.

LNA-onderzoeksvoorschriften

In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald.

LNA-procedures bereiding

De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.

Grondstoffen

Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen.

Dermatica op recept

Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft de toepassing van basispreparaten, werkzame stoffen en hulpstoffen.

LNA-mededelingen

De LNA-mededelingen zijn nieuwsbrieven van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Ze geven actuele informatie op het terrein van productzorg en apotheekbereiding.

LNA-procedures voor productzorg

De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.

Prijzen en bestelinformatie

Wilt u deze module afnemen? Neem dan contact op met Abonnementen & bestellingen:
(070) 373 71 54 / 1 41 of .

Module Prijs met zakelijke contributie of Pakket Z(+) Prijs zonder zakelijke contributie of Pakket Z(+)
Module Productzorg en bereiding Niet van toepassing € 2.390,- per jaar
Plus € 736,- per jaar voor toegang tot de KNMP Kennisbank

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Contact

Abonnementen & bestellingen

(070) 373 71 54 / 1 41 bestellingen@knmp.nl