Medisch Farmaceutische Beslisregels in de KNMP Kennisbank

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's) vormen een nieuwe generatie geautomatiseerde medicatiebewaking. Toepassing van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zorgt ervoor dat de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier in het medicatie-advies kan betrekken.

MFB’s 

MFB’s signaleren geautomatiseerd suboptimale therapie, hoog-risicosituaties en filteren irrelevante signalen weg. MFB’s heten in het ziekenhuis ook wel 'clinical rules'. In 2012 zijn MFB’s ontwikkeld op onder andere de onderstaande gebieden:

  • Labwaarden. Verminderde nierfunctie, kalium, natrium; mede gebaseerd op het HARM-rapport.
  • Ondersteuning van kwaliteitsindicatoren. Onder andere opioïd en laxans
  • Clinical rules van de NVZA.
    INR, MTX + foliumzuur
  • Onderdrukken van interacties waarbij de tussenpoos van inname tussen beide middelen een rol speelt.


Een onafhankelijke multidisciplinaire expertgroep beoordeelt de MFB’s. De kwaliteit van de ontwikkeling en het onderhoud van de MFB’s worden zo geborgd.

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC) De MFB's zijn onderdeel van de module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank. Deze module is inbegrepen.
Pakket Z(+) De MFB's zijn onderdeel van de module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank. Deze module is inbegrepen.

Contact

Abonnementen & bestellingen

(070) 373 71 54 / 1 41 bestellingen@knmp.nl