Bestanden Bereiding in de KNMP Kennisbank

De Bestanden Bereiding (FNA, LNA-procedures bereiding, LNA-onderzoeksvoorschriften en Grondstoffen) kunt u raadplegen via de KNMP Kennisbank. De Bestanden Bereiding bieden specifieke informatie voor apotheken of organisaties die zelf geneesmiddelen bereiden.

Bestanden Bereiding

FNA

Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.

LNA-onderzoeksvoorschriften

In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald.

LNA-procedures Productzorg en bereiding

De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.

Grondstoffen

Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen.

Prijzen en bestelinformatie

Wilt u dit product afnemen? Neem dan contact op met Abonnementen & bestellingen:
(070) 373 71 54 / 1 41 of .

Uw pakketPrijzen
Zakelijke Contributie (ZC) met Bereidingsmodule Inbegrepen in de Bereidingsmodule
Zakelijke Contributie (ZC) zonder Bereidingsmodule U kunt de Bereidingsmodule met de Bestanden Bereiding afnemen voor € 969,-
Pakket Z(+) Inbegrepen
Geen Zakelijke Contributie of Pakket Z(+)

Alleen af te nemen via de Module Productzorg en Bereiding voor € 2.390,-
Plus € 736,- per jaar voor toegang tot de KNMP Kennisbank

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Contact

Abonnementen & bestellingen

(070) 373 71 54 / 1 41 bestellingen@knmp.nl