Kennisdocumenten Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie

Het gebruik van nierfunctiewaarden, natrium- en kaliumwaarden en farmacogenetische parameters in de medicatiebewaking draagt bij aan veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie. De KNMP heeft daarom Kennisdocumenten over Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie voor u opgesteld. Ze staan in de KNMP Kennisbank.

Het Kennisdocument Hyponatriëmie en het Kennisdocument Kalium tonen hoe hyponatriëmie en hypo- en hyperkaliëmie ontstaan.

Het Kennisdocument Farmacogenetica geeft informatie over de genetische variaties, gen-geneesmiddelinteracties en toepassingsmogelijkheden van farmacogenetica in medicatiebewaking.

Het Kennisdocument Verminderde Nierfunctie is een overkoepelend document waarin verbanden worden gelegd en omissies in de kennisinformatie worden aangevuld. Zo beschikt u over voldoende praktijkinformatie waarmee u de nierfunctiewaarden en de relatie met gecombineerd geneesmiddelengebruik goed kunt interpreteren.

Kennisdocumenten bestellen

Heeft u interesse in de Kennisdocumenten in de KNMP Kennisbank? De doseringsadviezen zijn onderdeel van de module Medicatiebewaking.

Prijzen

Uw pakketIs dit product inbegrepen?
Zakelijke Contributie (ZC)

De module Medicatiebewaking is inbegrepen in Zakelijke Contributie (ZC).

Pakket Z(+)

De module Medicatiebewaking is inbegrepen in Pakket Z(+)

Geen Zakelijke Contributie (ZC) of Pakket Z(+)

De module Medicatiebewaking in de KNMP Kennisbank is niet los of zonder contributiepakket te verkrijgen.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl