Helpdesk Arbeidszaken

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en arbeidsomstandigheden? Neem dan contact op met de Helpdesk Arbeidszaken. De helpdesk biedt eerstelijns rechtshulp bij (dreigende) arbeidsgeschillen en juridische aangelegenheden op het werkterrein.

Daadwerkelijke begeleiding bij een geschil laat de KNMP over aan advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. Zo voorkomen we belangenverstrengeling tussen de apotheker/werkgever en de werknemer/apotheker in loondienst.

Suggesties en opmerkingen

Suggesties of opmerkingen over arbeidszaken, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid zijn van harte welkom. Wij nemen uw suggesties mogelijk mee in beleidsvorming en onderhandelingen over nieuwe cao's.

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC)

De diensten van de Helpdesk Arbeidszaken zijn inbegrepen.

Pakket Z(+)

Informeer naar onze tarieven.

Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

Informeer naar onze tarieven.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl