Helpdesk GIC

De helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) helpt apothekers bij het beantwoorden van farmacotherapeutische vragen.

Heeft farmaceutisch inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van het GIC.

Voordat u belt

Veel antwoorden op vragen zijn ook te vinden in de KNMP Kennisbank. Of wellicht staat uw vraag in het overzicht van de 'Veelgestelde vragen'.

Prijzen voor de Helpdesk GIC

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC)

De diensten van de Helpdesk GIC zijn inbegrepen.

Pakket Z(+)

De diensten van de Helpdesk GIC zijn inbegrepen.

Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

Deze apotheken maken geen gebruik van de Helpdesk GIC.

Veelgestelde vragen

De links gaan naar informatie verder op deze pagina.

G-Standaard Bijzonder kenmerk ‘Let op zwangerschapspreventieprogramma’

Per 1 maart 2009 is in de G-Standaard het Bijzondere kenmerk ‘Let op zwangerschapspreventieprogramma’ geïntroduceerd. Dit kenmerk is gekoppeld aan alle geneesmiddelen met isotretinoïne, lenalidomide en thalidomide. Het doel van dit bijzondere kenmerk is om medicatiebewakingsignalen over zwangerschapspreventieprogramma’s mogelijk te maken en het afhandelen, vastleggen en controle ervan door de zorgverlener te ondersteunen.

Mag de pil in onbeperkte hoeveelheid worden verkocht?

Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de apotheker. In principe, ja, maar: de apotheker heeft zijn/ haar verantwoordelijkheid. Wat acht de apotheker de juist hoeveelheid? En hoe zit het met de bewaring van de geneesmiddelen bij de mensen thuis?

De hoeveelheid voor gebruik van één jaar is aan vergoeding gerelateerd. Nu er geen vergoeding plaats vindt, is er in principe aan de hoeveelheid geen maximum meer verbonden.

Bepaalde zorgverzekeraars vergoeden (bepaalde) pillen nog wel, aan deze vergoeding kan een zorgverzekeraar de eis stellen dat één keer per jaar een recept moet worden overlegd.

Mogen de prikpil, vaginale ring, anticonceptiepil en Diane-35 ook zonder recept worden afgeleverd?

Voor anticonceptiva is er na het 1ste recept geen vervolgrecept nodig. Sinds juli 2007 geldt dit voor vaginale, transdermale en intramusculaire anticonceptiva en orale anticonceptiva. Een origineel recept is de basis voor de herhaling zonder recept. Deze bepaling is terug te vinden in artikel 6.8 van de Regeling Geneesmiddelenwet. De Diane-35 valt echter buiten deze regeling, omdat dit geneesmiddel niet als hormonale anticonceptie is geregistreerd.

Per 1 februari 2014 wordt Diane-35 niet meer vergoed. Niet voor de on-label indicatie acne en ook niet voor de off-label indicatie hormonale anticonceptiva. De afleverperiode van 3 maanden is gerelateerd aan de vergoeding. Nu de Diane-35 niet meer wordt vergoed, geldt ook de 3 maanden, zoals die in veel polisvoorwaarden is opgenomen, niet meer.

Deze bepaling geldt behalve voor anticonceptiva ook voor insulines. Voor beide groepen geneesmiddelen geldt dat het "typisch chronisch te gebruiken geneesmiddelen betreft, waarvan de gebruiker geacht wordt het zonder toezicht te continueren".

Mogen codeïnetabletten zonder recept worden afgeleverd?

Nee, codeïnetabletten mogen alleen op recept worden afgeleverd. Tot 1996 was het mogelijk om codeïne in een doseringseenheid van ten hoogste 15 mg en met een maximum hoeveelheid van 300 mg per aflevering zonder recept af te leveren.

Deze aparte status voor codeïne wordt niet meer genoemd in het besluit afleveren art. 3 lid 2. Voor afleveren van codeïne, is evenals voor andere opiumwetmiddelen, een recept nodig. Overigens mogen hoestdranken met codeïne die als handverkoopprodukt zijn geregistreerd, uiteraard wel zonder recept worden afgeleverd.

Welke magnesiumverbindingen zijn uitwisselbaar en wat zijn equivalente doseringen?

Op de Helpdesk komen vaak vragen over de omrekening van de ene magnesiumverbinding naar de andere, mede doordat magnesiumhydroxide momenteel niet beschikbaar is. Welke magnesiumverbindingen geschikt zijn, hangt deels af van de indicatie.

Indeling magnesiumverbindingen

Alle magnesiumverbindingen werken laxerend. In de praktijk wordt vooral magnesium(hydr)oxide voor deze indicatie gebruikt. Alleen magnesiumgluconaat zou minder laxerend werken. (1) Deze is in Nederland alleen beschikbaar als FNA preparaat. Magnesiumchloride wordt toegepast in parenterale voedingen en andere infusievloeistoffen, maar wordt bij kinderen ook wel toegepast voor hypomagnesiëmie bij convulsies. (2)

Omrekenen van verschillende magnesiumverbindingen met elementair magnesium

Magnesiumverbindingen Elementair Magnesium (per gram Mg-verbinding)
Magnesiumoxide 603 mg
Magnesiumgluconaat 54 mg
Magnesiumsulfaat-7-water 99 mg
Magnesiumhydroxide 417 mg
Magnesiumchloride-6-water 120 mg
Magnesiumcitraat 162 mg

Keuze magnesiumverbinding per indicatie

Obstipatie
Magnesium(hydr)oxide wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van obstipatie. Magnesiumsulfaat wordt ook beschreven bij deze indicatie. Er is geen oraal handelsproduct met magnesiumsulfaat, maar het vrij verkrijgbare ‘bitterzout’ bevat ook magnesiumsulfaat. Bij het zoeken naar een alternatief voor obstipatie zijn combinatiepreparaten en andere laxantia aangewezen. (3)

Hypomagnesiëmie
Voor magnesiumsuppletie kunnen theoretisch alle preparaten gebruikt worden, hoewel orale magnesiumverbindingen door de laxerende werking een kortere contacttijd hebben in het maagdarmkanaal. Hierdoor wordt waarschijnlijk minder magnesium opgenomen. (4) Het Kinderformularium noemt echter bij magnesiumcitraat ook een orale dosering voor hypomagnesiëmie. (2) Naast intraveneuze toediening van magnesium kunnen magnesiumbevattende antacida ook een optie zijn, aangezien de laxerende werking hier tegengegaan wordt door de aluminiumverbindingen. Een overzicht van geschikte antacida is te vinden in het artikel in het NTvG. (4)

Nachtelijke spierkrampen
Verder wordt magnesium ook wel eens toegepast bij zwangeren met nachtelijke spierkrampen. De onderzoeken en gebruikte doseringen worden beschreven in de NHG-Standaard Slaapproblemen en Slaapmiddelen. (5)

Bij niet beschikbaarheid van een corticosteroïd cutaan, welke alternatief is geschikt voor welk cutaan preparaat?

Bij niet beschikbaar zijn van een corticosteroïd cutaan preparaat, zal een alternatief moeten worden gezocht. Bij voorkeur wordt overgestapt op een preparaat met eenzelfde farmaceutische vorm van dezelfde klasse. Als dat niet mogelijk is, moet worden overgestapt op een preparaat met een andere farmaceutische vorm en/of andere klasse (veelal een klasse hoger). Dit substitutieschema is gemaakt door KNMP en NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie).

Download hier het substitutieschema corticosteroïden cutaan

Literatuur

  1. LNA-mededeling Magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml LNA. Juli 2012.
  2. https://www.kinderformularium.nl, geraadpleegd op 25-11-2016.
  3. Diemel JM et al. NHG-Standaard Obstipatie. Huisarts Wet 2010;53(9):484-98.
  4. Van der Sijs IH et al. De behandeling van hypomagnesiëmie. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;18 mei;146(20). https://www.ntvg.nl/artikelen/de-behandeling-van-hypomagnesi%C3%ABmie/volledig
  5. NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57(7):352-61.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl