Zorgregistratie Systeem (ZRS)

Het Zorgregistratie Systeem is een systeem waarmee de afhandeling van o.a. een medicatiebewakingssignaal kan worden vastgelegd.

Er is een koppeling tussen het ZRS en de medicatiebewaking in de G-Standaard. Hierdoor kan bij het betreffende medicatiebewakingssignaal direct de bijbehorende ZRS afhandeling worden getoond en vastgelegd. Vele medicatiebewakingsteksten zijn voorzien van een ZRS-koppeling, waaronder een groot deel van de interacties, een deel van de contra-indicaties (waaronder verkeersdeelname en verminderde nierfunctie), de doseringsmeldingen, de dubbelmedicatiesignalen, de uitgiftesignalen en een deel van de bijzondere kenmerken.

Zie voor meer informatie over het ZRS de uitgebreide toelichting.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl