Wet- en regelgeving

Bij deelname aan het verkeer door personen die onder invloed zijn van geneesmiddelen, spelen drie wettelijke regelingen een rol.

WGBO

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) artikel 448:1 en 448:2 zijn apothekers verplicht de patiënt in te lichten over eventuele bijwerkingen en alternatieven. Op basis van deze informatie dient de patiënt zelf de verantwoording te nemen voor de beslissing wel of niet te gaan autorijden. De tekst van de WGBO is te vinden op wetten.overheid.nl

Wegenverkeerswet

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 artikel 8 is het verboden een voertuig te besturen indien men onder invloed van een stof verkeert die de rijvaardigheid vermindert. De tekst van de Wegenverkeerswet is te vinden op wetten.overheid.nl.

Regeling eisen geschiktheid 2000

In de bijlage van de Regeling eisen geschiktheid is aangegeven dat bepaalde geneesmiddelen (hoofdstuk 10) en aandoeningen (hoofdstukken 1 tot 8) iemand ongeschikt maken om deel te nemen aan het verkeer. Deze regeling verwijst naar de KNMP-adviezen contra-indicatie Verkeersdeelname (G-standaard) voor de categorie en het advies. Verder verwijst de regeling naar de website Rijveiligmetmedicijnen.nl voor de gevolgen voor wat betreft de rijgeschiktheid.

Indien iemand volgens de Regeling ongeschikt is om aan het verkeer deel te nemen, kan men bij het CBR aanvraag doen om ‘rijgeschikt’ verklaard te worden. Dit kan door middel van het indienen van in ingevulde ‘Gezondheidsverklaring’, waarbij in sommige gevallen een rapport van een medisch specialist is vereist. De ‘Gezondheidsverklaring’ is aan te vragen bij het CBR en bij de gemeente.

Bekijk de LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl