Verkeersdeelname

Geneesmiddelen kunnen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Met de informatie in de contra-indicatie Verkeersdeelname kan de apotheek patiënten adviseren en voorlichten over het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer.

De adviezen bevatten informatie over de mate van invloed op de rijvaardigheid, de dosering waarvoor dit geldt, de tijdsduur van het effect op de rijvaardigheid en indien mogelijk (rijveiliger) alternatieven.

Beoordelingsprocedure

De contra-indicatie Verkeersdeelname is gebaseerd op de lijst van de International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS). Daarnaast zijn diverse middelen opgenomen die de rijvaardigheid beïnvloeden maar die niet op de lijst van ICADTS voorkomen. Deze middelen zijn door een werkgroep met praktijkdeskundigen beoordeeld. De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses.

Voor meer informatie betreffende de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de werkgroep zie het transparantiedocument.

Enkele kenmerken van het bestand

Verkeersdeelname heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Overige informatie

 1. Tabel met indeling van de geneesmiddelen op categorie (I, II of III).
 2. Tabel met indeling op farmacotherapeutische groep
  Deze tabel geeft een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor een advies is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. De geneesmiddelen zijn ingedeeld in farmacotherapeutische groepen. De kolom ‘categorie’ kan het volgende bevatten
  • geen categorie: geen negatieve  invloed op de rijvaardigheid (bewezen).
  • (categorie) I: geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
  • (categorie) II: licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid.
  • (categorie) III: ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid.
  • (categorie) III → I: de invloed op de rijvaardigheid verandert in de uren
  na inname van categorie III naar categorie I.
  Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie. Kijk in de app GnmVerkeer of op https://kennisbank.knmp.nl/ voor adviezen en achtergrondinformatie.
 3. Informatie over de juridische aspecten van gebruik van geneesmiddelen in het verkeer.

Voor de patiënt is de folder ‘Verkeersdeelname’, beschikbaar en is informatie op www.apotheek.nl te vinden.

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand, inclusief de wijze van koppelen van patiënten, vindt u op de site van Z-index.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in het Handboek MedicatiebewakingHandboek Medicatiebewaking.

Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid

In het advies 'Eisen rijgeschiktheid: enkele aanbevelingen' van de Gezondheidsraad van 20 november 2014 adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek te doen naar rijgeschiktheid bij off label-gebruik van psychostimulantia. De KNMP heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd, in het bijzonder voor modafinil en methylfenidaat.

Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl