Verkeersdeelname

Geneesmiddelen kunnen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Met de informatie in de contra-indicatie Verkeersdeelname kan de apotheek patiënten adviseren en voorlichten over het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer.

De adviezen bevatten informatie over de mate van invloed op de rijvaardigheid, de dosering waarvoor dit geldt, de tijdsduur van het effect op de rijvaardigheid en indien mogelijk (rijveiliger) alternatieven. Daarnaast spelen 3 wettelijke regelingen een rol bij deelname aan het verkeer door personen die onder invloed zijn van geneesmiddelen.

Beoordelingsprocedure

De contra-indicatie Verkeersdeelname is gebaseerd op de de adviezen van het Europese project Driving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines (DRUID-project). Daarnaast zijn diverse middelen opgenomen die de rijvaardigheid beïnvloeden maar die niet op de lijst van DRUID voorkomen. Deze middelen zijn door een werkgroep met praktijkdeskundigen beoordeeld. De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses.

Enkele kenmerken van het bestand

Verkeersdeelname heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Voor de patiënt is de publieksfolder ‘Medicijnen in het verkeer’ beschikbaar en is informatie op Apotheek.nl te vinden. De website Rijveiligmetmedicijnen.nl bevat tevens de verkeersdeelname adviezen van de KNMP. Op deze website is ook verdere informatie rondom geneesmiddelen in het verkeer te vinden.

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand, inclusief de wijze van koppelen van patiënten, vindt u op de site van Z-index.

Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid

In het advies 'Eisen rijgeschiktheid: enkele aanbevelingen' van de Gezondheidsraad van 20 november 2014 adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek te doen naar rijgeschiktheid bij off label-gebruik van psychostimulantia. De KNMP heeft dit onderzoek op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd, in het bijzonder voor modafinil en methylfenidaat.

Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl