Interacties

Een interactie is een farmacologische of klinische respons bij een combinatie van twee of meer geneesmiddelen die verschilt van de verwachte respons bij afzonderlijke toediening van de geneesmiddelen. Het doel van het interactiebestand is te voorkomen dat aan een patiënt een combinatie van geneesmiddelen wordt gegeven waarbij schadelijke gevolgen te verwachten zijn.

Beoordelingsprocedure

Interacties algemeen

De interacties worden in het bestand opgenomen na beoordeling door de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG). De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses. Bij de beoordeling wordt tevens een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de interactie. Zie hiervoor de Besliskaart Interacties.

Interacties met oncolytica

Interacties met oncolytica worden in de G-Standaard opgenomen op basis van de resultaten van de Werkgroep Oncolytica Interacties. De procedure van beoordeling verloopt hetzelfde als bij de WFG, er wordt gebruik gemaakt van dezelfde Besliskaart.

Interacties met anti-hiv-middelen en anti-hcv-middelen

Interacties met anti-hiv-middelen en anti-hcv-middelen worden niet door de WFG beoordeeld. Er wordt dus ook geen alfanumerieke code (voor bewijs en potentiëel effect) aan toegekend. De WFG heeft de beoordeling van deze interacties gedelegeerd. Voor de betreffende interacties worden de tabellen met interacties van anti-hiv-middelen en anti-hcv-middelen gevolgd. Deze tabellen worden opgesteld door prof .dr. D.M. Burger, Apotheek/Klinische Farmacie, UMC St Radboud Nijmegen.

Bij deze interacties zijn geen risicoanalyses opgenomen.De tabellen met interacties met anti-hiv-middelen en anti-hcv-middelen worden ongeveer 1x per jaar vervangen. .

Interacties met cumarines

Interacties met cumarines worden in de G-Standaard opgenomen op basis van de standaard 'Afhandeling cumarine-interacties' die is samengesteld door de commissie Interacterende medicatie cumarines. De standaard en een actueel overzicht van de wijzigingen daarop zijn via de site van Federatie Nederlandse Trombosediensten beschikbaar. Onder de knop 'Recente mutaties' zijn alle wijzigingen na te lezen.

Interactiefolders

Voor een aantal interacties en waarschuwingen bij combinatie geeft de KNMP interactiefolders uit. Interactiefolders zijn bedoeld voor de patiënt en bevatten informatie en advies over wat de gebruiker zelf kan doen om de gevolgen van de interactie te voorkomen. De folders ondersteunen de mondelinge toelichting in de apotheek.

De interactiefolders worden door het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum opgesteld en onderhouden en via de KNMP Kennisbank uitgeleverd. U vindt de folderteksten onder Inhoudsopgave/Patiëntenvoorlichting/Interactiefolders. Ook vindt u hier periodieke informatie over de belangrijkste wijzigingen die in de interactiefolders zijn doorgevoerd.

De interactiefolders zijn in de G-Standaard gekoppeld aan de interactiecode, zodat de apotheekmedewerkers worden geattendeerd op het meegeven van de interactiefolder.

Enkele kenmerken van het bestand

Interacties heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van het onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Daarnaast zijn er diverse ‘vlaggen’ of  ‘velden’ waarmee de interactiesignalen verfijnd kunnen worden:

  • verlenging van de bewakingsperiode na staken van een middel;
  • verminderen van onnodige signalen (bijvoorbeeld de ‘richtingenvlag’, de ‘monitorenvlag’ en ‘onderdrukken van signalen bij uitgezonderde zorggroepen’);
  • aangeven wat de primaire plaats is waar de interactie zou moeten worden afgehandeld.

Overige informatie

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand vindt u op de site van Z-index.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl