Etiketteksten

De G-Standaard bevat etiketteksten. Het betreft informatie die belangrijk is bij het gebruik van een geneesmiddel door de cliënt.

Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de manier van innemen of het innametijdstip, over de houdbaarheid of eventuele waarschuwingen. Deze teksten zijn bedoeld om op het etiket afgedrukt te worden.

WCIA tabel 25

De teksten zelf vormen een onderdeel van de WCIA tabel 25 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). WCIA tabel 25 is een standaard, een belangrijke component in de elektronische communicatie tussen apotheek en huisarts.

Bronnen van de etiketteksten

De etiketteksten worden in de G-Standaard ingevuld op basis van:

  • de productinformatie van de fabrikant (bijvoorbeeld wat betreft de manier van innemen, het innametijdstip of de houdbaarheid);
  • het FNA (voor FNA-preparaten);
  • de wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld ‘Kan het reactievermogen verminderen);
  • de farmaceutische vorm van het preparaat (bijvoorbeeld ‘Omschudden vlak voor gebruik’ bij suspensies).

Wijzigingen in de productinformatie worden zo spoedig mogelijke verwerkt in de G-Standaard.

Achtergrondinformatie per etikettekst

Voor de volgende etiketteksten is meer achtergrondinformatie over de criteria van toekenning beschikbaar.

Bij dit middel GEEN grapefruit(sap) gebr.
Pas op met grapefruit(sap), lees folder.
Pas op met citrusvruchten, lees folder.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl