Bewaking op pseudodubbelmedicatie van antitrombotica

Een combinatie van antitrombotica wordt voor bepaalde indicaties ingezet om ernstige cardiovasculaire complicaties te voorkomen. De keerzijde is dat dit het risico op bloedingen aanzienlijk verhoogt. De informatie uit de G-Standaard ondersteunt per 1 mei 2015 bewaking op combinaties van 1) laaggedoseerde salicylaten en 2) overige antitrombotica.

De informatie in de G-Standaard ondersteunt bewaking op pseudodubbelmedicatie van laaggedoseerde salicylaten met overige antitrombotica dus niet. Een uitzondering is de bewaking op combinaties van cumarines met laaggedoseerde salicylaten. Ter ondersteuning van deze bewaking is informatie opgenomen over de interactie cumarines + salicylaten antitromb.(t/m 100 mg).
Bekijk voor meer informatie hierover de KNMP Kennisbank, interactienummer 3026.

Voor 1 mei 2015 werd met de informatie uit de G-Standaard bewaking op alle combinaties van antitrombotica ondersteund.

Combinaties: kortdurend en langdurig gebruik

Bij het gebruik van een combinatie van antitrombotica moet de voorschrijver altijd een afweging maken tussen bloedingsrisico en (stent)tromboserisico. Daarnaast moet de patiënt de combinatie niet langer gebruiken dan wenselijk is. Het is dan ook van belang dat bij het verstrijken van de voorgeschreven gebruiksperiode de behandelend arts en apotheker evalueren of de combinatie van antitrombotica nog steeds gewenst is.

Een aantal combinaties van antitrombotica is (kortdurend) rationeel. Daarnaast is er een aantal combinaties die op theoretische gronden een bepaalde periode rationeel kunnen zijn. Dit betreft veelal combinaties met de nieuwe geneesmiddelen, de DOAC’s. Het is niet uit te sluiten dat door voortschrijdend inzicht theoretische nieuwe combinaties rationeel worden.

Sommige combinaties zijn niet rationeel: in de literatuur en in richtlijnen is dan over deze combinaties van middelen, die veelal lang op de markt zijn, geen informatie te vinden.

Afhandelingsadvies voor apothekers

Neem bij twijfel over de rationaliteit van een combinatie altijd contact op met de voorschrijver.

Situatie G-Standaard voor 1 augustus 2014 en 1 mei 2015

De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 augustus 2014 bewaking op combinaties van meerdere antitrombotica uit 1 geneesmiddelgroep.
De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 mei 2015 bewaking op alle combinaties van antitrombotica.

Situatie in G-Standaard voor 1 augustus 2014 en 1 mei 2015 »

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl