Dubbelmedicatie

De G-Standaard bevat een bestand om medicatiebewaking op het gebied van dubbelmedicatie en pseudodubbelmedicatie mogelijk te maken.

Wat is (pseudo)dubbelmedicatie?

Dubbelmedicatie is het gelijktijdig gebruik van twee of meer geneesmiddelen die een zelfde werkzame stof bevatten. Pseudodubbelmedicatie is het gelijktijdig gebruik van twee of meer geneesmiddelen die weliswaar een verschillende werkzame stof bevatten, maar een vergelijkbare farmacotherapeutische werking hebben.

Dubbelmedicatiebestand

Het doel van de bewaking is te voorkomen dat cliënten een potentieel gevaarlijke of een niet-rationele combinatie van geneesmiddelen gaan gebruiken, of een ongewilde wijziging in de medicatie krijgen.

Enkele kenmerken van het bestand:

  • Er worden negen soorten dubbelmedicatie en pseudodubbelmedicatie onderscheiden.
  • Voor elke soort (pseudo)dubbelmedicatie zijn er adviesteksten voor de voorschrijver, de assistent en de apotheker in de openbare apotheek en die in de ziekenhuisapotheek, toegespitst op de betreffende zorgverlener. Deze teksten bieden ondersteuning aan de zorgverlener om de signalen te beoordelen en af te handelen.
  • Een korte omschrijving van het signaal, die op een etiket kan worden afgedrukt en op de achterkant van een recept kan worden geplakt.

Werkgroep Dubbelmedicatie 

Per 1 februari 2020 is de Werkgroep Dubbelmedicatie opgericht. De KNMP werkt samen met deze werkgroep aan het verminderen van signaalmoeheid bij dubbelmedicatie. De werkgroep bestaat uit openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en apothekers die werkzaam zijn in een poliklinische apotheek. Meer informatie vindt u hier.

Bewaking op pseudodubbelmedicatie antitrombotica

Bekijk meer informatie over de bewaking op pseudodubbelmedicatie van antitrombotica »

Bewaking in de apotheek

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van de nieuwe bestanden vindt u op  www.z-index.nl > G-Standaardbeschrijvingen > Functioneel.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in de KNMP-richtlijn medicatiebewaking en het KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl