Contra-indicaties, afgeleid

Afgeleide contra-indicaties zijn eigenschappen, aandoeningen of andere kenmerken van een persoon die uit het gebruik van bepaalde geneesmiddelen worden afgeleid. Zo kun je uit het feit dat iemand insuline gebruikt, afleiden dat hij of zij diabetes heeft.

Bewaking op afgeleide contra-indicatie

Afgeleide contra-indicaties zijn hulpmiddelen om het cliëntenrecord in de apotheek vollediger te maken wat betreft de bewaking op contra-indicaties.

Met bijvoorbeeld het G-Standaardbestand contra‑indicaties aandoeningen kan dan vervolgens worden voorkomen dat een geneesmiddel wordt gegeven aan iemand bij wie schadelijke gevolgen zijn te verwachten.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in de KNMP-richtlijn medicatiebewaking en het KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS.

Technische informatie

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand vindt u op  www.z-index.nl onder G-Standaardbeschrijvingen > functioneel.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl