Contra-indicaties aandoeningen

Bij contra-indicaties aandoeningen gaat het om aandoeningen en patiëntkenmerken (voorzorgen) waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of alleen onder bepaalde voorwaarden veilig kunnen worden toegepast. Er kan dus sprake zijn van absolute contra-indicaties, maar ook van relatieve. Bij relatieve contra-indicaties kan de afhandeling bijvoorbeeld bestaan uit het informeren van de patiënt. Bij absolute contra-indicaties luidt het advies om het gebruik van het geneesmiddel te vermijden.

Het doel van het bestand is te voorkomen dat patiënten een geneesmiddel krijgen dat mogelijk schadelijk voor hen is, omdat het geneesmiddel niet of alleen onder bepaalde voorwaarden verenigbaar is met de betreffende aandoening.

Definities

Definities voor de contra-indicaties en voorzorgen uit de G-Standaard zijn te vinden in de Nationale Contra-indicatielijst. De informatie in de G-Standaard ondersteunt medicatiebewaking voor de contra-indicaties en voorzorgen die op deze lijst staan.

Apothekers die een bewaking op een contra-indicatie of voorzorg missen, kunnen via Nictiz.nl een onderbouwd verzoek indienen om deze contra-indicatie of voorzorg op te nemen in de Nationale Contra-indicatielijst. Na opname in deze lijst wordt een contra-indicatie of voorzorg voorzien van informatie om medicatiebewaking te ondersteunen.

Beoordelingsprocedure

De medicatiebewakingsadviezen voor contra-indicaties en voorzorgen worden in het bestand opgenomen na beoordeling door een werkgroep met praktijkdeskundigen. De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses.

Enkele kenmerken van het bestand

Contra-indicaties aandoeningen heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van het onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Overige informatie

Algemene informatie over aandoeningen is te vinden in verschillende apotheekfolders. Deze informatie is niet gebaseerd op de G-Standaard.

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand is beschikbaar op de site van Z-index.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl