Contra-indicaties aandoeningen

Bij contra-indicaties aandoeningen gaat het om verschillende aandoeningen van een patiënt die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden verenigbaar zijn met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
Het doel van het bestand is te voorkomen dat patiënten een geneesmiddel krijgen dat mogelijk schadelijk voor hen is, omdat het geneesmiddel niet verenigbaar is met de betreffende aandoening.

Beoordelingsprocedure

De contra-indicaties worden in het bestand opgenomen na beoordeling door een werkgroep met praktijkdeskundigen. De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses.

Voor meer informatie betreffende de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de werkgroep zie het transparantiedocument.

Enkele kenmerken van het bestand

Contra-indicaties aandoeningen heeft net als een aantal andere bestanden uit de G-Standaard een aantal overeenkomstige algemene kenmerken betreffende het aangeven van het onderscheid in relevantie en betreffende de adviesteksten.

Overige informatie

Algemene informatie over aandoeningen is te vinden in verschillende apotheekfolders. Deze informatie is niet gebaseerd op de G-Standaard.

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van het bestand vindt u op de site van Z-index.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in het Handboek Medicatiebewaking.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl