Contra-indicatie, leeftijd als

Sommige geneesmiddelen mogen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden bij kinderen worden gebruikt. Tetracyclines bijvoorbeeld mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 8 jaar wegens de schadelijke invloed op botten en tanden.

Een ander voorbeeld zijn hulpstoffen waarvoor een maximaal veilige dosis is vastgesteld voor kinderen. Geneesmiddelen met deze hulpstoffen kunnen veilig worden gebruikt, als de maximaal veilige dosis van de desbetreffende hulpstof niet wordt overschreden.

Als dit relevant is bij een geneesmiddel(groep), is in de G-Standaard in een veld de leeftijd ingevuld waaronder het geneesmiddel niet of slechts onder bepaalde voorwaarden mag worden gebruikt. Ook is er een korte informatieve tekst aanwezig.

Een andere bewaking gerelateerd aan de leeftijd is mogelijk op basis van gegevens uit de module Verminderde nierfunctie uit de G-Standaard. Hierdoor kan bij ouderen, bij wie de nierfunctie vaak ongemerkt afneemt, extra aandacht worden geschonken aan geneesmiddelen waarbij de nierfunctie van belang is.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl