Zwangerschapspreventieprogramma

Voor geneesmiddelen als isotretinoïne, valproïnezuur en thalidomide gelden extra eisen bij de aflevering. Er is een zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) van kracht.

De specifieke zwangerschapspreventieve maatregelen verschillen per geneesmiddel. Zie voor meer informatie het voorlichtingsmateriaal van de registratiehouder. Dit materiaal (SPC en aRMM) is te vinden via de website van het CBG, via de geneesmiddeleninformatiebank. Zie ook Informatie voor zorgverleners: Medicijnen met een zwangerschapspreventieprogramma, voor meer informatie over het ZPP.

G-Standaard

Per 1 maart 2009 is in de G-Standaard het Bijzondere kenmerk ‘Let op zwangerschapspreventieprogramma’ geïntroduceerd. Dit kenmerk is gekoppeld aan alle geneesmiddelen waarvoor een ZPP geldt, onder andere isotretinoïne, valproïnezuur en thalidomide. Het doel van dit bijzondere kenmerk is om medicatiebewakingsignalen over zwangerschapspreventieprogramma’s mogelijk te maken en het afhandelen, vastleggen en controle ervan door de zorgverlener te ondersteunen.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl