Lareb Intensive Monitoring

Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een nieuwe vorm van geneesmiddelenbewaking die is gestart door Lareb in samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Ervaringen van gebruikers staan hierbij centraal.

Hoe werkt LIM?

Patiënten worden in de apotheek geselecteerd als zij een Lareb Intensive Monitoring geneesmiddel voor de eerste keer gaan gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van het reguliere eerste-uitgiftesignaal.

De apotheekmedewerker vraagt of de patiënt deel wil nemen aan een landelijk onderzoek naar geneesmiddelen, waarna de patiënt een informatiefolder mee krijgt. Met de aanmeldcode op deze folder registreert de patiënt zich als deelnemer op de Lareb Monitor website:  www.lim.lareb.nl.

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens en medicatie. Enkele weken later ontvangt de patiënt automatisch een e-mail met een ‘link’ naar een persoonlijke enquête.

In deze enquête wordt gevraagd naar het medicatiegebruik en of de patiënt last heeft van bijwerkingen. Als de patiënt het geneesmiddel blijft gebruiken, ontvangt hij per e-mail nog een aantal soortgelijke vervolgvragenlijsten.

LIM is een aanvulling op de huidige manier van werken van Lareb en vervangt dus niet het melden van belangrijke observaties door arts of apotheker.

LIM biedt een aantal voordelen ten opzichte van de huidige vorm van geneesmiddelenbewaking in Nederland:

  • Omdat veel gebruikers van een geneesmiddel de vragenlijsten invullen, komt er snel veel informatie beschikbaar over bijwerkingen.
  • De informatie komt direct van de gebruiker, waardoor op het eerste gezicht ook minder waarschijnlijke associaties worden opgemerkt.
  • Er ontstaat een volledig bijwerkingenprofiel van nieuwe geneesmiddelen.
  • Het is mogelijk om de bijwerkingenprofielen van gerelateerde geneesmiddelen te vergelijken.
  • LIM biedt de mogelijkheid om bijwerkingen in de tijd te volgen.

 

Lareb volgt met LIM meerdere geneesmiddelen tegelijk. Het systeem is primair bedoeld voor nieuwe geneesmiddelen, in het bijzonder New Chemical Entities (NCE). Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden gevolgd waarbij in (pre-registratie) onderzoek aanwijzingen zijn gevonden voor potentieel ernstige bijwerkingen. Ook kunnen aan elkaar gerelateerde geneesmiddelen gevolgd worden om deze zodoende te kunnen vergelijken.

Diabetesmiddelen

Momenteel worden de diabetesmiddelen gevolgd met LIM. Er zijn recentelijk een aantal nieuwe middelen ter behandeling van diabetes op de markt gekomen. Naar verwachting zullen er de komende tijd nog meer nieuwe antidiabetica volgen, waarvan het bijwerkingenprofiel nog niet geheel bekend is. Om een vergelijking met de oudere diabetesmiddelen die al langer op de markt zijn mogelijk te maken, gaat LIM deze tegelijkertijd te volgen. Diabetes en de behandeling hiervan staan erg in de belangstelling. Het volgen van deze middelen door LIM sluit dan ook goed aan bij de rol van de apotheker als zorgverlener.

Het volgen van bepaalde geneesmiddelen met LIM betekent niet dat deze geneesmiddelen minder veilig zijn of meer bijwerkingen hebben dan andere geneesmiddelen. Het selecteren van de te volgen geneesmiddelen vindt plaats in goed overleg met het CBG.

Een actueel overzicht van alle geneesmiddelen(groepen) die met LIM gevolgd worden, is te zien op  www.lim.lareb.nl

Hoe kunt u zich aanmelden?

Voor deze vorm van onafhankelijke geneesmiddelbewaking is de samenwerking met u als apotheek cruciaal. Inmiddels doet meer dan de helft van de apotheken in Nederland mee met LIM.

Doordat zij hun patiënten informeren over het onderzoek, komt er veel informatie beschikbaar over de ervaring met de onderzochte geneesmiddelen. Het participeren in een dergelijk onderzoek, met als doel de farmaceutische zorg te verbeteren, staat ook genoemd in de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en vormt een manier om de positie van de apotheker als geneesmiddelspecialist te verstevigen.

Via de website  www.lim.lareb.nl kunt u zich aanmelden als deelnemende apotheek voor Lareb Intensive Monitoring. Na het invullen van het aanmeldformulier krijgt u ongeveer een week later een bevestigingsbrief toegestuurd en wordt uw account geactiveerd. Samen met uw bevestiging ontvangt u nadere informatie over de manier waarop u LIM kunt implementeren in de apotheek en op welke wijze u informatiemateriaal kunt bestellen.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl