Lareb Intensive Monitoring

Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een vorm van geneesmiddelenbewaking die is gestart door Bijwerkingencentrum Lareb. Daarbij wordt er samengewerkt met onder andere het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Door middel van LIM onderzoek komt praktisch toepasbare informatie over bijwerkingen beschikbaar voor de praktijk. Ervaringen van gebruikers staan hierbij centraal.

Hoe werkt LIM?

Patiënten worden in de apotheek automatisch geselecteerd als zij een geneesmiddel voor de eerste keer gaan gebruiken dat gemonitord wordt via een LIM onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van het reguliere eerste-uitgiftesignaal.

De apotheekmedewerker vraagt of de patiënt wilt deelnemen aan een landelijk onderzoek naar geneesmiddelen, waarna de patiënt een informatiefolder meekrijgt. Via deze website komt de patiënt op de registratiepagina van het onderzoek van zijn geneesmiddel. Voor apotheken die werken met NControl, is het ook mogelijk om direct een e-mail met een uitnodiging voor het onderzoek te sturen aan de patiënt.

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens en medicatie. Op basis van de aanmelding krijgt de patiënt automatisch een uitnodiging via de e-mail voor het invullen van de eerste vragenlijst.

In deze vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar het medicatiegebruik en of de patiënt een bijwerking ervaart of ervaren heeft. Als de patiënt het geneesmiddel blijft gebruiken, ontvangt hij per e-mail nog een aantal soortgelijke vervolgvragenlijsten. Het aantal vervolgvragenlijsten is per onderzoek verschillend.

De toegevoegde waarde van LIM

LIM is een aanvulling op de huidige manier van werken van Lareb en vervangt dus niet het melden van belangrijke observaties door arts of apotheker.

Op de volgende punten kan LIM van toegevoegde waarde zijn voor de praktijk:

  • LIM biedt de mogelijkheid om bijwerkingen in de tijd te volgen.
  • Praktische informatie over bijwerkingen komt beschikbaar, waaronder:
    • beloop van de bijwerkingen;
    • risicofactoren voor het krijgen van bijwerkingen;
    • impact van bijwerkingen voor de patiënt.
  • Het is mogelijk om de bijwerkingenprofielen van gerelateerde geneesmiddelen te vergelijken.

Lareb volgt met LIM meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd. Dit kunnen geneesmiddelen zijn die net op de markt zijn, of middelen waarbij de praktijk behoefte heeft aan specifieke informatie over de bijwerkingen. Ook kunnen aan elkaar gerelateerde geneesmiddelen gevolgd worden om deze zodoende te kunnen vergelijken.

Het volgen van bepaalde geneesmiddelen met LIM betekent niet dat deze geneesmiddelen minder veilig zijn of meer bijwerkingen hebben dan andere geneesmiddelen.

Een actueel overzicht van alle geneesmiddelen(groepen) die met LIM gevolgd worden, is te zien op deze website.

DOACS

Per 1 januari 2020 stopt de inclusie van patiënten voor het LIM-DOACs onderzoek. Er is nog weinig bekend over het beloop van bijwerkingen tijdens gebruik van DOACs en de impact die het kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Door middel van de data die in dit onderzoek zijn verzameld krijgen we hier meer inzicht in. De informatie over beloop en impact van bijwerkingen kan door zorgverleners (zoals apothekers) worden toegepast in de dagelijkse praktijk. 

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl