Lareb Intensive Monitoring

Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een vorm van geneesmiddelenbewaking die is gestart door Bijwerkingencentrum Lareb. Daarbij wordt er samengewerkt met onder andere het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Door middel van LIM onderzoek komt praktisch toepasbare informatie over bijwerkingen beschikbaar voor de praktijk. Ervaringen van gebruikers staan hierbij centraal.

Hoe werkt LIM?

Patiënten worden in de apotheek automatisch geselecteerd als zij een geneesmiddel voor de eerste keer gaan gebruiken dat gemonitord wordt via een LIM onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van het reguliere eerste-uitgiftesignaal.

De apotheekmedewerker vraagt of de patiënt wilt deelnemen aan een landelijk onderzoek naar geneesmiddelen, waarna de patiënt een informatiefolder meekrijgt. Via de algemene website www.lim.nl komt de patiënt op de registratiepagina van het onderzoek van zijn geneesmiddel. Voor apotheken die werken met NControl, is het ook mogelijk om direct een e-mail met een uitnodiging voor het onderzoek te sturen aan de patiënt.

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens en medicatie. Op basis van de aanmelding krijgt de patiënt automatisch een uitnodiging via de e-mail voor het invullen van de eerste vragenlijst.

In deze vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar het medicatiegebruik en of de patiënt een bijwerking ervaart of ervaren heeft. Als de patiënt het geneesmiddel blijft gebruiken, ontvangt hij per e-mail nog een aantal soortgelijke vervolgvragenlijsten. Het aantal vervolgvragenlijsten is per onderzoek verschillend.

De toegevoegde waarde van LIM

LIM is een aanvulling op de huidige manier van werken van Lareb en vervangt dus niet het melden van belangrijke observaties door arts of apotheker.

Op de volgende punten kan LIM van toegevoegde waarde zijn voor de praktijk:

  • LIM biedt de mogelijkheid om bijwerkingen in de tijd te volgen.
  • Praktische informatie over bijwerkingen komt beschikbaar, waaronder:
    • beloop van de bijwerkingen;
    • risicofactoren voor het krijgen van bijwerkingen;
    • impact van bijwerkingen voor de patiënt.
  • Het is mogelijk om de bijwerkingenprofielen van gerelateerde geneesmiddelen te vergelijken.

Lareb volgt met LIM meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd. Dit kunnen geneesmiddelen zijn die net op de markt zijn, of middelen waarbij de praktijk behoefte heeft aan specifieke informatie over de bijwerkingen. Ook kunnen aan elkaar gerelateerde geneesmiddelen gevolgd worden om deze zodoende te kunnen vergelijken.

Het volgen van bepaalde geneesmiddelen met LIM betekent niet dat deze geneesmiddelen minder veilig zijn of meer bijwerkingen hebben dan andere geneesmiddelen.

Een actueel overzicht van alle geneesmiddelen(groepen) die met LIM gevolgd worden, is te zien op www.lim.nl.

NOACS

Momenteel worden de NOACs gevolgd met LIM. Er is nog weinig bekend over het beloop van bijwerkingen tijdens gebruik van NOACs en de impact die het kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Met LIM kan de aard van bijwerkingen tijdens de eerste zes maanden van het gebruik en de betekenis die deze bijwerkingen kunnen hebben voor de patiënt in kaart worden gebracht. De informatie over beloop en impact van bijwerkingen kan door zorgverleners (zoals apothekers) worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Het volgen van deze middelen door LIM sluit dan ook goed aan bij de rol van de apotheker als zorgverlener.

Hoe kunnen apotheken zich aanmelden?

Voor deze vorm van geneesmiddelbewaking is de samenwerking met u als apotheek cruciaal. Doordat u uw patiënten informeert over het onderzoek, komt er veel informatie beschikbaar over de ervaring met de onderzochte geneesmiddelen. Het participeren in een dergelijk onderzoek, met als doel de farmaceutische zorg te verbeteren, vormt een manier om de positie van de apotheker als geneesmiddelspecialist te verstevigen.

Apotheken kunnen zich aanmelden voor LIM door een e-mail te sturen aan . Zij krijgen dan automatisch een set met patiëntenfolders toegestuurd. Apotheken kunnen dan in hun apotheekinformatiesysteem het LIM signaal aanzetten en meteen beginnen met het uitdelen van de patiëntenfolder.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl