Maagprotectie bij NSAID-gebruik

Dit kenmerk is gekoppeld aan NSAID’s en wordt getoond als er op het moment van aanschrijven van het NSAID bij een patiënt ouder dan 70 jaar, geen maagbeschermer als actieve medicatie in het medicatieprofiel van de patiënt voorkomt.

Het doel van dit bijzondere kenmerk is om zorgverleners te attenderen op het ontbreken van maagprotectie indien dit wel noodzakelijk is, zodat dit alsnog kan worden voorgeschreven en/of afgeleverd.

De maagprotectie waar het medicatieprofiel nu op gescreend wordt zijn de H2-antagonisten in dubbele dosering, een protonpompremmer en misoprostol.

Ten opzichte van de kwaliteitsindicator van KNMP/IGZ wijkt dit op de volgende punten af:

De IGZ noemt een aantal NSAID’s waarbij gezien de werking of samenstelling van het geneesmiddel geen melding nodig is bij het ontbreken van maagprotectie:

  • glucosamine: is geen COX-remmer dus maagprotectie is niet nodig
  • chondroïtinezwavelzuur: is geen COX-remmer dus maagprotectie is niet nodig
  • diclofenac/misoprostol: bevat reeds maagprotectie

De IGZ noemt enkele NSAID’s niet, die wel maagprotectie vereisen:

  • (propy)fenazon
  • acetylsalicylzuur (volgens CBO richtlijn alleen bij dosering >100mg, maar hier alle doseringen meegenomen)
  • carbasalaatcalcium (volgens CBO richtlijn alleen bij dosering >100mg, maar hier alle doseringen meegenomen)

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl