Laxantia bij opioïdgebruik

Dit kenmerk is gekoppeld aan opioïden en wordt getoond als er op het moment van aanschrijven van het opioïd geen laxans als actieve medicatie in het medicatieprofiel van de patiënt voorkomt.

Het doel van dit bijzondere kenmerk is om zorgverleners te attenderen op het ontbreken van een laxans, zodat dit alsnog kan worden voorgeschreven en/of afgeleverd.

De laxantia waar het medicatieprofiel nu op gescreend wordt zijn lactulose, lactitol, magnesiumoxide, bisacodyl, natriumpicosulfaat, macrogol en senna/sennosiden.

Ten opzichte van de kwaliteitsindicator van KNMP/IGZ wijkt dit op het volgende punt af:

magnesiumperoxide wordt uitgesloten aangezien het geen indicatie als laxans heeft.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl