Antithromboticumgebruik bij nitraten

Dit kenmerk is gekoppeld aan nitraten en wordt getoond als er op het moment van aanschrijven van het nitraat geen antithromboticum als actieve medicatie in het medicatieprofiel van de patiënt voorkomt.

Het doel van dit bijzondere kenmerk is om zorgverleners te attenderen op het waarschijnlijk onterecht ontbreken van een antithromboticum, zodat dit alsnog kan worden voorgeschreven en/of afgeleverd.

De antithrombotica waar het medicatieprofiel nu op gescreend wordt zijn de salicylaten, P2Y12-remmers, dipyridamol, heparines, VKA’s en de DOAC’s.

Ten opzichte van de kwaliteitsindicator van KNMP/IGZ wijkt dit op de volgende punten af:

  • prasugrel is toegevoegd als antithromboticum.
  • nicorandil is toegevoegd als nitraat aangezien het dezelfde indicatie heeft als de andere nitraten.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl