Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden

Dit kenmerk is gekoppeld aan orofaryngeale antimycotica en wordt getoond als er op het moment van aanschrijven van het antimycoticum een inhalatiecorticosteroïd als actieve medicatie in het medicatieprofiel van de patiënt voorkomt.

Het doel van dit bijzondere kenmerk is om zorgverleners extra onder de aandacht te brengen dat een orofaryngeale schimmelinfectie bij patiënten die ook inhalatiecorticosteroïden gebruiken veroorzaakt kan zijn doordat de patiënt de mond niet goed spoelt na inhalatie.

De antimycotica waar het medicatieprofiel nu op gescreend wordt zijn amfotericine, miconazol en nystatine.

Ten opzichte van de kwaliteitsindicator van KNMP/IGZ wijkt dit op het volgende punt af:

  • geen melding bij amfotericine B oraal, aangezien de indicatie candidastomatitis waarschijnlijk geen bijwerking van inhalatiecorticosteroïden is.
  • ketoconazol, fluconazol en itraconazol worden niet meegenomen omdat deze middelen niet als eerste keus voorgeschreven worden bij orofaryngeale candidiasis.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl