Bijzondere kenmerken

De G-Standaard bevat een bestand met zogenaamde ‘Bijzondere kenmerken’.

Een Bijzonder kenmerk geeft informatie over een handelsproduct die voor zorgverleners van belang kan zijn. Als het nodig is, is er een adviestekst bij opgenomen.

Bijvoorbeeld:


Op de website van Z-Index staat een volledige lijst met toelichtingen. 

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl