Medicatiebewaking G-Standaard

Allergie en ongewenste middelen

Dat kunnen middelen zijn waarvoor een cliënt allergisch is of middelen die om andere redenen niet gewenst zijn, bijvoorbeeld bijwerkingen of mogelijke kruisovergevoeligheid met het middel waarvoor de cliënt allergisch is.

Lees verder

Bijzondere kenmerken

De G-Standaard bevat een bestand met zogenaamde ‘Bijzondere kenmerken’.

Lees verder

Contra-indicatie, leeftijd als

Sommige geneesmiddelen mogen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden bij kinderen worden gebruikt. Tetracyclines bijvoorbeeld mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 8 jaar wegens de schadelijke invloed op botten en tanden.

Lees verder

Contra-indicaties, afgeleid

Afgeleide contra-indicaties zijn eigenschappen, aandoeningen of andere kenmerken van een persoon die uit het gebruik van bepaalde geneesmiddelen worden afgeleid. Zo kun je uit het feit dat iemand insuline gebruikt, afleiden dat hij of zij diabetes heeft.

Lees verder

Contra-indicaties aandoeningen

Bij contra-indicaties aandoeningen gaat het om aandoeningen en patiëntkenmerken (voorzorgen) waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of alleen onder bepaalde voorwaarden veilig kunnen worden toegepast. Er kan dus sprake zijn van absolute contra-indicaties, maar ook van relatieve. Bij relatieve contra-indicaties kan de afhandeling bijvoorbeeld bestaan uit het informeren van de patiënt. Bij absolute contra-indicaties luidt het advies om het gebruik van het geneesmiddel te vermijden.

Lees verder

Doseringen

De G-Standaard bevat een bestand waarmee de dosering gecontroleerd kan worden.

Lees verder

Dubbelmedicatie

De G-Standaard bevat een bestand om medicatiebewaking op het gebied van dubbelmedicatie en pseudodubbelmedicatie mogelijk te maken.

Lees verder

Etiketteksten

De G-Standaard bevat etiketteksten. Het betreft informatie die belangrijk is bij het gebruik van een geneesmiddel door de cliënt.

Lees verder

Hulpstoffen

Hulpstoffen zijn idealiter farmacologisch inactief. Toch kunnen ze ongewenste en soms schadelijke effecten veroorzaken bij volwassenen en kinderen. Sommige hulpstoffen geven bij een bepaalde blootstelling overgevoeligheidsreacties bij een specifieke patiëntengroep. Bij kinderen kan het metabolisme van hulpstoffen anders zijn dan bij volwassenen, waardoor zij een hogere blootstelling hebben.

Lees verder

Interacties

Een interactie is een farmacologische of klinische respons bij een combinatie van twee of meer geneesmiddelen die verschilt van de verwachte respons bij afzonderlijke toediening van de geneesmiddelen. Het doel van het interactiebestand is te voorkomen dat aan een patiënt een combinatie van geneesmiddelen wordt gegeven waarbij schadelijke gevolgen te verwachten zijn.

Lees verder

Onderdrukken herhaalsignalen

De G-Standaard bevat vlaggen die aangeven of een medicatiebewakingssignaal na eerste of tweede uitgifte onderdrukt mag worden.

Lees verder

Verkeersdeelname

Geneesmiddelen kunnen de rijvaardigheid negatief beïnvloeden. Met de informatie in de contra-indicatie Verkeersdeelname kan de apotheek patiënten adviseren en voorlichten over het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer.

Lees verder

Zorgregistratie Systeem (ZRS)

Het Zorgregistratie Systeem is een systeem waarmee de afhandeling van o.a. een medicatiebewakingssignaal kan worden vastgelegd.

Lees verder

Zwangerschap, kinderwens en borstvoeding

Het doel is te voorkomen dat een geneesmiddel dat onverenigbaar is met zwangerschap of borstvoeding, wordt gegeven aan een vrouw (of man) met kinderwens, of een vrouw die zwanger is of die borstvoeding geeft.

Lees verder

Background information pharmacogenetics

For every enzyme (gene) general background information is available. In this document you can find information about pharmacogenetics in general and information about the variants of the specific enzyme.

Lees verder