Z-Index, softwarehuizen en zorgverleners

De ontwikkeling van nieuwe bestanden of verbetering van bestaande bestanden gebeurt in nauwe samenspraak met Z-Index, de gebruikers van de elektronische informatiesystemen en de softwarehuizen.

Deze samenwerking krijgt onder andere gestalte in deelname in de Werkgroep Techniek van Z-Index, in de diverse gebruikersraden van Z-Index voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en huisartsen.

Daarnaast heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum werkgroepen met praktijkdeskundigen uit diverse disciplines, die de medicatiebewakingssignalen voor de interacties en de contra-indicaties (inclusief verminderde nierfunctie en zwangerschap/kinderwens/borstvoeding) beoordelen. Deze beoordeling betreft de onderbouwing van het signaal en de praktische bruikbaarheid van het advies.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl