30-dagenlijst

Deze lijst vermeldt alle geneesmiddelen die vallen onder de 30-dagenregeling.

Op de 30-dagenlijst staan:

  • hypnotica en anxiolytica (ATC-codes N05B tot en met N05CX06, met uitzondering van N05CM05 [scopolamine] en N05CM17 [melatonine])
  • amfetamine-achtige eetlustremmers (ATC-codes A08 tot en met A08AA56).

Aflevering van deze geneesmiddelen voor een periode langer dan 30 dagen wordt om farmacotherapeutische redenen als onwenselijk geacht. Een uitzondering vormt een aantal benzodiazepines die voor de chronische indicatie epilepsie mogen worden gegeven, hiervoor geldt wel een maximale aflevertermijn van 90 dagen.

In het generieke productenbestand van de G-Standaard is een veld ‘Aantal dagen voorschrijfperiode’ aanwezig. Hierin ligt vast of een generiek product tot de ‘30-dagenlijst’ behoort.

Prescriptieregeling

Met het in werking treden van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de wettelijke prescriptieregeling met maximale aflevertermijnen vervallen. Zorgverzekeraars hanteren in hun voorwaarden meestal nog de prescriptieregeling zoals die tot eind 2005 wettelijk was vastgelegd in het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.

Veel zorgverzekeraars hebben deze prescriptieregeling in hun polisvoorwaarden opgenomen. Als een geneesmiddel, behorend tot de 30-dagenlijst-geneesmiddel, niet wordt vergoed, is de polisvoorwaarde 'prescriptieregeling' niet meer van toepassing.
Dit betekent niet dat op andere gronden, bijvoorbeeld farmacotherapeutische grond, wenselijk kan zijn om de prescriptieregeling wel te volgen.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl