30-dagenlijst

De 30-dagenlijst in de G-Standaard bevat geneesmiddelen met een maximale voorschrijfperiode van 30 dagen.

Het gaat hier om een advies afkomstig van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP over een periode waarvoor het farmacotherapeutisch verantwoord is om deze middelen af te leveren. De maximale aflevertermijnen waren tot 31 december 2005 opgenomen in het Verstrekkingenbesluit Ziekenfondsverzekering, en gaven een maximale termijn aan waarbij het geneesmiddel vergoed werd. Deze regeling is oorspronkelijk ingevoerd om misbruik van geneesmiddelen (met name benzodiazepines) en verspilling van geneesmiddelen te voorkomen. Veel zorgverzekeraars vergoeden geneesmiddelen per aflevering maximaal voor een periode die overeenkomt met deze maximale voorschrijfperiode.

Voor meer informatie over maximale aflevertermijnen in de G-Standaard kunt u terecht op de website van Z-Index.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl