Informatie over de G-Standaard

De G-Standaard bevat alle producten die door de apotheek worden afgeleverd, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verbandmiddelen.

De geneesmiddelen zijn voorzien van farmaceutische gegevens en medicatiebewakingsgegevens, naast de overige informatie zoals deze voor alle artikelen in de G-Standaard is opgenomen.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum is verantwoordelijk voor de farmaceutische en farmacotherapeutische informatie in de G-Standaard. Z-Index is verantwoordelijk voor de overige gegevens, zoals gegevens over prijzen, wet- en regelgeving en logistiek. De G-Standaard wordt maandelijks geactualiseerd en uitgegeven door Z-Index. Verschillende softwarehuizen integreren de gegevens uit de G-Standaard in elektronische informatiesystemen voor openbare apotheken, voorschrijvers en ziekenhuisapotheken.

Voor wie is de G-Standaard

De G-Standaard is bedoeld voor voorschrijvers, apothekers(assistenten), groothandels, fabrikanten, zorgverzekeraars en de overheid.

Informatie

Meer informatie over de farmaceutische en farmacotherapeutische informatie in de G-Standaard vindt u op deze website.

Voor meer informatie over productgerelateerde informatie, functionele en technische beschrijvingen en implementatierichtlijnen, kunt u terecht op www.z-index.nl.

Bekijk de infographic over de G-Standaard

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl