Risicostoffen

In de G-Standaard wordt aangegeven of een bepaalde stof een 'risicostof' is.

Wat zijn risicostoffen?

Risicostoffen zijn stoffen met een kleine therapeutische breedte. Deze stoffen worden ook in de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie genoemd.

Let op: risicostof is niet hetzelfde als risicovolle stof. Het begrip risicovolle stof wordt gebruikt in de arbo-wetgeving. Risicovolle stoffen zijn kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen. Meer informatie hierover staat in de LNA-procedure Arbo en gevaarlijke stoffen: registratie en aanvullende registratie.

Risicostof en doseringscontrole

Het kenmerk 'risicostof' kan gebruikt worden bij de doseringscontrole. Bij niet-risicostoffen geeft de software meestal pas een signaal bij 120-125% van de maximumdosis, bij risicostoffen al bij 100% van de maximumdosis.

De implementatie van het kenmerk 'risicostof' is beschreven in de implementatierichtlijn Doseringen. Deze vindt u op  www.z-index.nl > G-Standaardbeschrijvingen > Functioneel.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl