Internationale standaarden

De farmaceutische gegevens in de G-Standaard zijn zoveel mogelijk gebaseerd op internationale standaarden.

De volgende velden worden gevuld op basis van internationale standaarden:

Generieke namen

Voor de namen van de stoffen, de zogenoemde generieke namen, wordt gebruik gemaakt van de International Nonproprietary Name (INN). Via de door de KNMP opgestelde vertaalregels wordt de Latijnse INN vertaald in het Nederlands.

Farmaceutische vormen

De farmaceutische vormen zijn gebaseerd op de Standard Terms van de Europese Commissie. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de door de Europese Commissie opgestelde Nederlandse vertaling.
In sommige gevallen wordt in de G-Standaard nog een oude farmaceutische vorm gebruikt die niet in de Europese lijst voorkomt, zoals ‘dragee’. Reden hiervoor is dat sommige producten een oud registratiedossier hebben, waarin de Standard Terms nog niet zijn verwerkt.

Toedieningswegen

De toedieningswegen zijn gebaseerd op de Standard Terms van de Europese Commissie.

Sterkte

De sterkte van de werkzame stof wordt weergegeven overeenkomstig het SI-eenhedenstelsel.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl