ATC/DDD

De geneesmiddelen in de G-Standaard zijn voorzien van de bijbehorende ATC en de DDD (indien toegekend).

ATC

De ATC is een hiërarchische indeling van geneesmiddelen naar het orgaan of systeem waarop ze werkzaam zijn en/of hun therapeutische of chemische eigenschappen. De afkorting staat voor ‘Anatomisch Therapeutisch Chemisch’.

DDD

De DDD (‘Defined Daily Dose’) is de benaderde gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie. Elke DDD geldt voor een bepaalde toedieningsweg. De DDD is in studies over geneesmiddelgebruik als meeteenheid te gebruiken en komt niet altijd overeen met de werkelijk toegepaste dosis bij een bepaalde aandoening, de Prescribed Daily Dose. Deze wordt immers individueel bepaald.

ATC/DDD

De ATC/DDD classificatie kan gebruikt worden in onderzoeken naar geneesmiddelgebruik.
Wijzigingen in ATC en DDD worden in de G-Standaard 1 x per jaar doorgevoerd per 1 januari.

Voor informatie over ATC-DDD wijzigingen in voorgaande jaren kunt u contact opnemen met Helpdesk Geneesmiddel Informatie Centrum (gic@knmp.nl of tussen 10:30-17:00 op telefoonnummer 070 3737 377).

Het ATC/DDD-systeem is een internationaal systeem dat wordt onderhouden door het  Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology van de WHO.
Indien een nieuw geneesmiddel nog geen ATC heeft, kiest KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum een code tot het niveau dat wel aanwezig is. Wanneer de WHO de nieuwe ATC heeft vastgesteld, wordt deze per januari aan het geneesmiddel gekoppeld.
Enkele producten in de G-Standaard bevatten stoffen waarvoor geen ATC is vastgesteld. Aan deze producten kent KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum zelf de volgende ATC's toe:

Y: niet ingevuld. Deze ATC wordt bijvoorbeeld toegekend aan placebo's.

Z: niet van toepassing. Deze ATC wordt bijvoorbeeld toegekend aan hulpstoffen zoals conserveermiddelen en bestanddelen van zalven en crèmes.

Bijzonderheden

ATC en DDD handelsproducten methotrexaat en Depo Provera
Voor methotrexaat in voorgevulde spuiten met een indicatie anders dan als oncolyticum geldt per 2017 ATC L04AX03. Voor parenteraal methotrexaat met als indicatie oncolyticum geldt ATC L01BA01. In de  G-Standaard wordt de ATC-code voor producten ingevuld op GPK-niveau. Het is daarom niet mogelijk om in de G-Standaard de juiste ATC-code weer te geven bij producten met methotrexaat die worden toegepast als oncolyticum.

Depo Provera 500 is geregistreerd voor behandeling van hormoongevoelige tumoren. Daarbij past ATC-code L02AB02. Depo Provera 500 valt echter onder dezelfde GPK als producten die worden gebruikt als hormonale anticonceptie, waarbij ATC-code G03AC06 past.

In de G-Standaard wordt de ATC-code voor producten ingevuld op GPK-niveau. Het is daarom niet mogelijk om in de G-Standaard de juiste ATC-code weer te geven bij Depo Provera 500. Wel is het mogelijk om op HPK-niveau het aantal DDD’s per HPK-eenheid in te vullen, berekend met de DDD die is vastgesteld voor ATC-code L02AB02. Dit heeft het GIC gedaan. Dus: In de G-Standaard ziet u voor Depo Provera 500 ATC-code G03AC06. U ziet echter een aantal DDD’s per HPK-eenheid dat past bij de DDD die is vastgesteld voor ATC-code L02AB02.

Automatisch berekend aantal DDD´s per verpakkingseenheid klopt niet altijd

Voor HPK 2074419 Bonendro 70mg/1000mg/880IE (1TB Alendronax+6SA CaD) en voor HPK 2236249 en 2236214 Alenca D3 (1T ALENDRONZ+6T CALCI) staat het aantal DDD’s per verpakkingseenheid niet goed in de G-Standaard. Dit ziet u terug op de KNMP Kennisbank onder Prijs en Logistiek - G-Standaard Handelsproducten - Geneesmiddelen. Hier ziet u voor dit handelsproduct bij “aantal DDD’s per basiseenheid” het volgende: “STUK (overeenkomend met 7,000 DDD’s)”. Bij “aantal DDD’s per verpakking” ziet u “196,000”. Dit moet echter zijn: “28”. Het aantal DDD’s per stuk slaat namelijk op het aantal DDD’s per tablet alendronax/alendroninezuur. 1 verpakking bevat 4 tabletten alendronax/alendroninezuur, met 7 DDD’s per tablet. Per verpakkingseenheid zijn dus 4x7 = 28 DDD’s aanwezig. Het is technisch helaas niet mogelijk om dit op korte termijn op te lossen.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl