Algemene kenmerken G-Standaard

De G-Standaard bevat zes bestanden met overeenkomstige algemene kenmerken:

 • Contra-indicaties aandoeningen
 • Verminderde nierfunctie
 • Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
 • Farmacogenetica
 • Verkeersdeelname
 • Interacties

Het doel van deze bestanden is te voorkomen dat een geneesmiddel wordt gegeven aan iemand bij wie schadelijke gevolgen zijn te verwachten op grond van de onverenigbaarheid van dat geneesmiddel met een aandoening of ander kenmerk van die persoon, dan wel met een ander geneesmiddel.

Enkele kenmerken van de bestanden

De relevantie van een bewaking wordt aangegeven met de velden ‘Volgens deskundigen’ en ‘Actie nodig’. Hiermee wordt aangegeven of er volgens deskundigen sprake is van een contra-indicatie of interactie en of deze gevolgd moet worden door een actie. In het bestand zitten vier mogelijke combinaties:

  • Ja/Ja: er is sprake van een contra-indicatie of interactie, die gevolgd moet worden door een actie;
  • Ja/Nee: er is sprake van een contra-indicatie of interactie, maar het is niet nodig of mogelijk om actie te ondernemen;
  • Nee/Nee: er is geen sprake van een contra-indicatie of interactie, en is er geen actie nodig;
  • Nee/Ja: er is geen sprake van een contra-indicatie of interactie, maar er is om een andere reden wel actie nodig.

De Ja/Ja en Nee/Ja-bewakingen dienen tijdens het voor- of aanschrijven van een geneesmiddel op het scherm te worden getoond. Ja/Nee en Nee/Nee-bewakingen hoeven niet te worden getoond en zijn beschikbaar als raadpleegtekst.

Er zijn verschillende adviesteksten voor de voorschrijver, de assistent en de apotheker in de openbare apotheek en in de ziekenhuisapotheek, toegespitst op de betreffende zorgverlener. Deze teksten bieden ondersteuning aan de zorgverlener om de signalen te beoordelen en af te handelen.

De literatuur die is gebruikt en de argumenten die hebben meegespeeld bij de totstandkoming van het advies worden met de G-Standaard uitgeleverd in zogenaamde risicoanalyses.

Overige informatie

Implementatierichtlijnen met meer informatie over de mogelijkheden van de bestanden vindt u op de site van Z-Index.

Informatie over hoe u de bewakingen in de apotheek kunt organiseren, kunt u vinden in de KNMP-richtlijn medicatiebewaking en het KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl