Farmaceutische gegevens

De geneesmiddelen in de G-Standaard zijn voorzien van farmaceutische gegevens.

Farmaceutische gegevens zijn gegevens over onder andere de samenstelling, de farmaceutische vorm en het emballagetype. Deze gegevens vormen een hiërarchische ‘ruggengraat’, met als belangrijkste niveaus de GPK, de PRK (voorschrijfniveau) en de HPK (handelsproduct).

Aan deze ruggengraat zijn ATC- en DDD-gegevens gekoppeld en is tevens aangegeven of de stof een smalle therapeutische breedte heeft (risicostof).

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl