Ringonderzoek laboratoria

Ringonderzoek is een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. Met de uitslagen en adviezen kunnen deelnemers hun werkwijze en kwaliteitssysteem verbeteren.

Het LNA stuurt naar alle deelnemende laboratoria een monster en vraagt hen dit te analyseren op de voor hen gebruikelijke manier. Na het terugzenden van de uitslag aan het LNA wordt dit vergeleken met de referentiewaarde. In een ideale situatie komen alle resultaten overeen. De deelnemende laboratoria krijgen informatie over hun prestaties teruggekoppeld. Ze ontvangen ook geanonimiseerde resultaten van andere deelnemende labs. Het laboratorium krijgt hiermee een beeld van de kwaliteit van de eigen analyse, maar kan dit ook vergelijken met de prestaties van andere deelnemers. Deelnemers zijn Regionale Apotheek Laboratoria (RAL), Ziekenhuisapotheeklaboratoria en andere laboratoria die geneesmiddelen analyseren.

Kwaliteit verbeteren

Het LNA organiseert twee keer per jaar een ringonderzoek, waarbij ze een aantal monsters aanbiedt. Andere laboratoria organiseren ook ringonderzoeken waar het LNA aan deelneemt. Zo controleren laboratoria elkaar en wordt hun kwaliteit steeds gecontroleerd en verbeterd.

Deelnemen?

Neem contact op met de helpdesk LNA

Prijzen

Uw pakketIs dit product inbegrepen?
Pakket Z(+) U betaalt voor ringonderzoek basis (alleen pH metingen) € 226,80. Uw korting is 30%
U betaalt voor ringonderzoek plus (alle preparaten per jaar) € 662,90. Uw korting is 30%
Geen Pakket Z(+)

U betaalt voor ringonderzoek basis (alleen pH metingen) € 324,-
U betaalt voor ringonderzoek plus (alle preparaten per jaar) € 947,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl