RAL Den Haag

Het LNA voert de werkzaamheden uit voor het RAL Den Haag. Dit betekent enerzijds dat analytisch onderzoek voor het RAL wordt uitgevoerd bij een laboratorium dat door de overheid is erkend als GMP-laboratorium. Anderzijds bezit het LNA veel bereidingstechnische expertise, zodat het RAL u bij een afwijkend analyseresultaat desgewenst kan adviseren over kwaliteitsverbetering.

U bepaalt zelf wat u wilt laten analyseren. In de meeste gevallen betekent dit een gehaltebepaling van het werkzame bestanddeel. Verder bepaalt het RAL Den Haag:

  • Gehaltebepaling: bij gehaltebepalingen streeft het RAL ernaar om altijd de meest eenvoudige analysemethode te kiezen. Dit betekent wel dat de methode niet altijd stabiliteitsindicerend is. Als dit wel noodzakelijk is, neem hierover dan vooraf contact op met het RAL.
  • Zuiverheid
  • pH
  • Identiteit: voor de inkeuring van farmaceutische grondstoffen kan het RAL de identiteit bepalen. Wij gaan ervan uit dat grondstoffen betrokken zijn van een door de KNMP/NVZA als betrouwbaar beoordeelde toeleverancier, zodat verificatie van de identiteit volstaat.

Microbiologisch onderzoek

Onderzoek naar steriliteit of microbiologische zuiverheid (kiemgetal) valt buiten de technische mogelijkheden van het LNA. Uitsluitend na voorafgaand overleg is het mogelijk om dit onderzoek tegen kostprijs uit te besteden bij een gespecialiseerd laboratorium.

Uitslagen

Het LNA controleert monsters binnen 10 werkdagen na ontvangst. Als dit niet mogelijk is, krijgt u daarvan bericht. Ook bij grote aantallen monsters ineens kan de analyse langer duren.

Kosten

Bij deelname aan het RAL wordt jaarlijks een bedrag aan vastrecht in rekening gebracht. Naast het vastrecht hanteert het RAL voor de verrekening van de analyses een puntensysteem. Deze punten moet u op voorhand kopen.

Monstertransport

RAL Den Haag ontvangt monsters bij voorkeur via de vervoersfaciliteiten van de farmaceutische groothandel. Transport per post is een goed alternatief, op voorwaarde dat de monsters goed worden verpakt tegen beschadiging en breuk.
Koelkast- en diepvriesmonsters mag u nooit vlak voor het weekend versturen.

Informatie

Via de LNA-helpdesk is een informatiepakket te bestellen waarin de werkwijze en kosten van het RAL Den Haag staan vermeld.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl