Controle NVZA-etiketten

NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.

Op verzoek van de NVZA vindt de ingangskeuring van elke charge etiketten plaats bij het LNA. Het LNA neemt dus voor deze etiketten een groot gedeelte van de ingangscontrole van de ziekenhuisapotheken over. De resultaten van de keuring worden vermeld op een analysecertificaat. Het LNA is voor deze taak geaccrediteerd op basis van ISO 17025 door de Raad van Accreditatie.

Het LNA onderzoekt of de etiketten voldoen aan:

  • De eisen van de maatvoering
  • De kleur van achtergrond en balken
  • De kwaliteit van het schutblad
  • De belijming

Zij voeren dit onderzoek uit bij iedere charge etiketten.

Beschikbare etiketten

Voor de meeste verpakkingsvormen zijn NVZA-etiketten beschikbaar. Momenteel zijn er bijna 30 soorten etiketten. Uitbereiding van het assortiment gebeurt in overleg met de leveranciers en de werkgroep etikettering NVZA.

Leveranciers die NVZA-etiketten produceren

  • Pharmalabel te Roosendaal
  • Labelmed te Ysselstein

Deze leveranciers hebben met de NVZA een licentieovereenkomst gesloten voor het produceren van etiketten. Alleen deze 2 firma's zijn gerechtigd etiketten met NVZA-logo te leveren.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl