Kwaliteit van keuringen apotheekbereiding

Bij het afleveren van een apotheekbereiding wil een apotheker zekerheid hebben over de kwaliteit van het product. Vanwege de certificering van apotheken is het belangrijk dat de kwaliteit van een apotheekbereiding aantoonbaar is.

Omdat het niet mogelijk is iedere bereiding individueel te controleren, verschuift het accent steeds meer van eindcontroles naar borging van de kwaliteit van het gehele traject. Apothekers die grondstoffen, verpakkingen of kant en klare producten inkopen met een goede kwaliteitsgarantie, hoeven zelf minder ingangskeuringen uit te voeren. Daarom verzorgt het LNA voor de beroepsgroep een aantal centrale keuringen en toetsingen:

Hoge kwaliteit aan apotheken en industrie

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers is geaccrediteerd volgens de internationale norm voor testlaboratoria ISO 17025. Daarnaast is het LNA ook door de overheid goedgekeurd voor het laboratoriumdeel van de GMP.
De accreditatie van het LNA geeft apothekers die moeten voldoen aan de eisen voor certificering, duidelijkheid over de kwaliteit van het LNA als toeleverancier. De actuele scope volgens de ISO 17025 is hier beschikbaar.

Onderzoeken en controles volgens internationale normen

Dankzij de accreditatie weten apothekers bijvoorbeeld zeker dat de houdbaarheidsonderzoeken die het LNA doet voor het FNA volgens internationale richtlijnen gebeurt. Een ander voorbeeld is de geregelde controle in het lab van apotheekpreparaten. De accreditatie geeft de zekerheid dat de bereidingen van apothekers bij het LNA in goede handen zijn.

Juistheid van onderzoeken en resultaten

Bij accreditatie gaat het om de juistheid van de onderzoeken en van de resultaten. Een ‘juist’ onderzoek leidt echter niet als vanzelf tot een juist resultaat. De Raad voor Accreditatie eist daarom bijvoorbeeld dat het LNA meedoet aan ringonderzoeken. Hierbij analyseert het LNA en een groot aantal andere laboratoria één en hetzelfde monster waarvan de exacte samenstelling alleen bekend is bij de organisator. Met de accreditatie staat onafhankelijk vast dat het LNA vakbekwaam is voor verrichtingen zoals vermeld op de actuele scope.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl