Diensten LNA

Beoordeling leveranciers

Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Beroeps Standaard apotheek van het Ziekenhuis (BAZ) moeten uw leveranciers – van bijvoorbeeld farmaceutische grondstoffen – beoordeeld zijn. De KNMP en NVZA auditeren daarom samen diverse leveranciers waarbij het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) het secretariaat voert voor de leden van de werkgroep beoordeling toeleveranciers en voor de leveranciers zelf als centraal aanspreekpunt fungeert. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.

Lees verder

Contractwerk en consultancy LNA

Het LNA van de KNMP verricht onderzoek en geeft adviezen op contractbasis. Het onderzoek kan bestaan uit farmaceutisch-analytisch onderzoek, maar ook uit advisering over bereiding, analyse of kwaliteit. Wij werken voor fabrikanten, leveranciers, Individuele openbare en ziekenhuisapothekers en overige farmaceutische organisaties.

Lees verder

FNA-licenties

Een FNA-licentie waarborgt de kwaliteit van in de handel verkrijgbare farmaceutische (basis) preparaten met een samenstelling volgens het FNA. Producenten daarvan kunnen tegen betaling een licentie krijgen om het woordmerk FNA te mogen voeren. Het verstrekken van FNA-licenties gebeurt per preparaat en onder bepaalde voorwaarden.

Lees verder

Controle FNA-verpakkingen

Van FNA-verpakkingen is elke charge gecontroleerd door het LNA. De apotheker hoeft op FNA-verpakkingen geen ingangscontrole meer te doen.

Lees verder

Controle NVZA-etiketten

NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.

Lees verder

Kwaliteit van keuringen apotheekbereiding

Bij het afleveren van een apotheekbereiding wil een apotheker zekerheid hebben over de kwaliteit van het product. Vanwege de certificering van apotheken is het belangrijk dat de kwaliteit van een apotheekbereiding aantoonbaar is.

Lees verder

RAL Den Haag

Het LNA voert de werkzaamheden uit voor het RAL Den Haag. Dit betekent enerzijds dat analytisch onderzoek voor het RAL wordt uitgevoerd bij een laboratorium dat door de overheid is erkend als GMP-laboratorium. Anderzijds bezit het LNA veel bereidingstechnische expertise, zodat het RAL u bij een afwijkend analyseresultaat desgewenst kan adviseren over kwaliteitsverbetering.

Lees verder

Ringonderzoek laboratoria

Ringonderzoek is een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. Met de uitslagen en adviezen kunnen deelnemers hun werkwijze en kwaliteitssysteem verbeteren.

Lees verder

Chargebereidingsvoorschriften (CBV's) via ProType

In een chargebereidingsvoorschrift (CBV) wordt de bereiding van een preparaat stap voor stap beschreven: van afwegen en bewerken van de grondstoffen tot het uitvullen, etiketteren en opslaan van het eindproduct.

Lees verder

ProType

ProType is een programma voor onderhoud van chargebereidingsvoorschriften (CBV’s).

Lees verder

LabType

Met LabType kunt u eenvoudig de gewichtsspreiding van preparaten controleren en de resultaten documenteren.

Lees verder