Pakket Z(+) voor de ziekenhuisapotheek

Pakket Z voor de ziekenhuisapotheek bestaat uit onder meer het gebruik van de G-Standaard en een door de NVZA geoormerkte bijdrage voor de Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie. U kunt Pakket Z uitbreiden tot Pakket Z+ met een gebruikslicentie voor Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie. Bovendien ontvangt u korting op een aantal producten.

1. Pakket Z

De producten en diensten in Pakket Z kosten € 2.366,-.

Bekijk de producten en diensten in Pakket Z

2. Gebruik G-Standaard

Het basistarief voor het gebruik van de G-Standaard is gebaseerd op het aantal ziekenhuisbedden en begint bij € 3.768,-.

Meer informatie over het gebruik van de G-Standaard

3. Pakket Z+

Pakket Z breidt u uit tot Pakket Z+ met de gebruikslicentie voor Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie. De prijs voor de gebruikslicentie Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is € 1.357,-. Daar komt € 1,50 per ziekenhuisbed in het verzorgingsgebied van de ziekenhuisapotheek bij.

Bekijk informatie over Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie

4. Aantrekkelijke korting

Afnemers van Zakelijke Contributie ontvangen bovendien aantrekkelijke korting op een aantal producten.

Bekijk de producten waarop u korting ontvangt

5. Geoormerkte bijdrage

De geoormerkte bijdrage voor de Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie is € 1.200,-.

Reglement

Bekijk de Zakelijke Contributieregeling 2021 voor ziekenhuisapotheken

Facturatie

Pakket Z(+) wordt gefactureerd op basis van het aantal ziekenhuisbedden en een staffel. Bekijk voor meer informatie daarover onderstaande tabellen.

Facturatie voor ziekenhuisapotheken met pakket Z+ Facturatie voor ziekenhuisapotheken met pakket Z

Aanmelden

Meld u aan voor pakket Z(+)

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl