Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de KNMP op een rij: de voorwaarden die gelden voor bestellingen van producten, de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden voor de openbare apotheek, de inkoopvoorwaarden die de KNMP hanteert en de licentie-overeenkomst van de KNMP Kennisbank.

Hieronder staan 3 verschillende sets algemene voorwaarden en een document over de gebruikslicenties van de KNMP Kennisbank.

Algemene voorwaarden KNMP

Dit zijn de voorwaarden die de KNMP hanteert en die van toepassing zijn op bestellingen van producten en diensten bij de KNMP.

Download

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden apotheek

Dit zijn de voorwaarden die de KNMP heeft opgesteld voor de openbare apotheek. Een apotheker kan er voor kiezen deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zijn apotheek richting cliënt. De apotheker zal de voorwaarden dan in de apotheek zelf, op zijn website en op alle rekeningen (of een verwijzing) dienen te plaatsen. Voor- of bij het tot stand komen van de overeenkomst zal de apotheker de voorwaarden ter kennis moeten brengen van de cliënt.

Download

Inkoopvoorwaarden KNMP

Dit zijn de voorwaarden die de KNMP hanteert als de KNMP zelf producten of diensten inkoopt. Deze voorwaarden zijn dus van toepassing op alle leveringen van producten en diensten aan de KNMP.

Download

Licentie-overeenkomst KNMP Kennisbank

Dit document bevat meer informatie over de gebruikslicenties van de KNMP Kennisbank.

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl