Zakboek Verminderde Nierfunctie

Het zakboek ‘Verminderde Nierfunctie’ is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie.

Een verminderde nierfunctie heeft invloed op de kinetiek van veel geneesmiddelen. Aanpassing van de dosering is dan noodzakelijk voor een veilige en effectieve toepassing van deze geneesmiddelen.

Het zakboek in het kort

In het zakboek ‘Verminderde Nierfunctie’ vindt u doseringsadviezen voor volwassenen voor ongeveer 600 geneesmiddelen. In 2014 verscheen de 4e uitgave. De adviezen variëren van 'Geen actie nodig' tot uitgebreide doseringsaanpassingen. De adviezen zijn beoordeeld door een werkgroep van deskundigen, bestaande uit een internist-nefroloog, een klinisch geriater, apothekers en ziekenhuisapothekers. Ook vindt u algemene informatie over de nierfunctie en over de formules om de creatinineklaring te schatten. En u treft in het zakboek een tabel met de geneesmiddelen, ingedeeld naar de farmacotherapeutische groepen. Deze tabel helpt om snel een alternatief geneesmiddel te vinden.

Bestel het Zakboek Verminderde Nierfunctie

Prijzen

Uw pakketIs dit product inbegrepen?
Zakelijke Contributie (ZC) en
Pakket Z(+)
  • U betaalt € 19,35 (Excl. BTW) per zakboek.
  • Uw korting is 50%.
Geen Zakelijke Contributie (ZC) of geen Pakket Z(+)

U betaalt € 38,65 (Excl. BTW) per zakboek.

Alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief verzendkosten.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl