Vertrouwenspersonen voor apothekers

Als apotheker (in opleiding) kunt u zich met vertrouwelijke kwesties richten tot de vertrouwenspersonen Annemieke Horikx en Annemieke Floor. De vertrouwenspersonen reiken u handvatten aan zodat u zoveel mogelijk zelfstandig naar een oplossing kunt zoeken voor de problemen die u ervaart. Zij werken op geheel anonieme basis.

Vertrouwenspersoon apothekers

Annemieke Horikx is vertrouwenspersoon voor alle apothekers in Nederland. U kunt Annemieke Horikx bellen als u vertrouwelijke kwesties wilt bespreken die met het apothekersvak te maken hebben. Het kan gaan om kwesties over levenseindevraagstukken, maar ook over werkwijzen in uw apotheek.

U kunt Annemieke Horikx bereiken via telefoonnummer (070) 373 71 96 of (06) 51 64 28 73.

Vertrouwenspersoon apothekers in opleiding

Voor apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS) en apothekeropleiders (ApOPs) is Annemieke Floor-Schreudering de vertrouwenspersoon. U kunt met haar vertrouwelijke kwesties bespreken die met de vervolgopleiding te maken hebben.

Annemieke Floor kunt u bereiken op de telefoonnummers (071) 576 61 57 en (06) 41 49 74 94.

Over de vertrouwenspersonen

Annemieke Horikx werkt sinds 1995 als apotheker bij de KNMP. Door haar jarenlange ervaring bij het Geneesmiddel Informatie Centrum kent zij het veld uitstekend. Zij biedt apothekers een luisterend oor en helpt hen graag op weg.

Annemieke Floor werkt als apotheker bij het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Ze is sinds 2008 betrokken bij de KNMP-vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Als docent van de 1e centrale studiedag van de vervolgopleiding is ze een vertrouwd gezicht voor de apothekers in opleiding.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl